Private label

Färdiga produkter genomgår tester och blir säkerhetsbedömda.

Utgå från eget recept eller att ta fram det tillsammans med oss. 

Vi lovar personlig vägledning och kontakt genom hela förloppet.

All vår tillverkning har full spårbarhet.