Skötselråd till våra ljus

 • Håll alltid brinnande ljus under uppsikt! 
 • Håll brinnande ljus utom räckhåll för barn, husdjur och material som kan fatta eld!
 • Lämna aldrig ett brinnande ljus!
 • Låt ljuset brinna i cirka 3 timmar åt gången eller till dess att hela ytan blivit våt (kortare tid för den minsta storleken). Bränns ljuset för korta stunder i taget brinner det ner i mitten och det bildas en tunnel.
 • Ställ inte ljuset på ömtåliga ytor. Glaset kan bli varmt, särskilt när innehållet brunnit ner en bit. Ställ ljuset på locket om du är osäker på underlaget.
 • Locket fungerar som skydd mot damm och värme och håller ljuset fint länge. 
 • Innan du tänder ljuset, korta vid behov ner veken till 0,7 cm.  Det förhindrar att veken sotar.
 • Blir lågan för låg? Släck ljuset och skopa ur en del av vaxet.
 • Blir lågan för hög? Släck ljuset och klipp av en bit av veken.
 • Om det behövs, centrera veken när ljuset är utblåst och innan rapsvaxet har stelnat.
 • Spill av rapsvax tas enkelt bort med varmt vatten och tvål eller såpa.
 • När ljuset är slut kan glasbehållaren försiktigt diskas och användas till annat.
 • För att förhindra färgförändning bör ljuset hållas undan solljusexponering.
 • Förvara ljuset torrt och i en temperatur som inte överstiger 28 grader eller understiger 10 grader. På så vis undviks deformering och sprickbildning.
images/fullsizeoutput-2
images/1584368169_fullsizeoutput-2
images/1584368177_fullsizeoutput-2